ΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

ΜΥΡΤΙΛΛΟ - Vaccinium corymbosum

Πολλαπλασιάζουμε τις ποικιλίες Duke, Blue crop και Late blue.

ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ - Rubus fruticosus

ΣΜΕΟΥΡΟ - Rubus ideaus

ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΟ - Ribes spp.

ΚΡΑΝΜΠΕΡΡΥ - Vaccinium macrocarpon

ΙΠΠΟΦΑΕΣ - Hippophaes ramnoides

ΑΡΟΝΙΑ - Aronia melanocarpa

ΓΚΟΤΖΙΜΠΕΡΡΥ - Lycium barbarum

Please reload

© Gklavakis Fruit Trees