Δολωματικός ψεκασμός στο κεράσι για Ραγολέτη.

Ιούνιος 2013

 

Πριν από λίγες μέρες έλαβε χώρα στην Ιταλία, ενημέρωση προς παραγωγούς, γεωπόνους και λοιπούς του δενδροκομικού τομέα, για τα αποτελέσματα πειραμάτων στην καταπολέμηση του ραγολέτη (Rhagoletis cerasi) με δολωματικούς ψεκασμούς.

 

Την εκδήλωση οργάνωσε τοπικό ερευνητικό ινστιτούτο και εταιρία φυτπροστατευτικών προϊόντων.

 

Η μέθοδος αυτή δεν είναι άγνωστη. Πρόκειται για δολωματικούς ψεκασμούς (γνωστή η μέθοδος και ως κομφούζιο) που σκοπό έχει να προσελκύσει το αρσενικό και να το αποτρέψει να συμβρεθεί με τα θυληκά.

 

Τα απότελεσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρυντικά όταν γίνουν υπό ορισμένες πολύ σημαντικές προυποθέσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείσετε μαζί και θα σας ενημερώσουμε με λεπτομέρειες, υλικό και στατιστικά δεδομένα σχετικά με τα πειράματα αυτά.

© Gklavakis Fruit Trees