Εμβολιασμός καρυδιάς

Εμβολιασμός καρυδιάς από τον Γεώργιο Γκλαβάκη